HÜSN Ü AŞK ESERİNE HAFİF BİR DOKUNUŞ

    Divan Edebiyatının son büyük temsilcisi olarak kabul edilen Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk adlı manzum eseri Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi içerisinde Abdülbaki Gölpınarlı tarafından çevirisi yapılarak yayımlanmıştır.
Kitabın hemen başında 23 Haziran 1941 tarihli Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in edebiyatın önemini anlatan yazısı yer alır. Sonrasında eseri hazırlayan Abdülbaki Gölpınarlı’nın kırk iki sayfalık önsözü yer alır. Kitabın bundan sonraki kısımları ise şöyledir:Hüsn ü Aşk eserinin kendisi, eserin günümüz Türkçesiyle düz yazıya çevrilmesi, Hüsn ü Aşk’ta geçen kelimelerin anlamlarının yer aldığı sözlük, kitapta yer alan kavramların açıklaması, Şeyh Galip hakkında birkaç fotoğraflık kısım, bibliyografya ve son olarak da Şeyh Galip’in kendi el yazısıyla Hüsn ü Aşk’ın yer aldığı bölümdür.Kitap dört yüz altı sayfadan oluşur ancak eserin başındaki Abdülbaki Gölpınarlı’nın kırk iki sayfalık önsözü Roma rakamları ile yer aldığı için eser toplamda dört yüz kırk sekiz sayfadan oluşmaktadır.
     Kitap Divan Edebiyatı hakkındaki bilgilerinize çok büyük katkılar sunabilecek bir kitap. Abdülbaki Gölpınarlı’nın önsözü büyük bir bilgi şöleni ile okuyucusunu karşılıyor. Kitabın esas ve günümüz Türkçesi kısımlarındaki dipnotlar bilgi sunmaya devam ediyor. Kırk dokuz sayfalık, içerisinde eserde yer alan kelimelerin anlamlarının verildiği sözlük ile hemen arkasındaki kırk yedi sayfalık açıklamalar kısmı oldukça önemli. Eseri okurken okuyana oldukça fayda verecek bu kısımlar daha sonra okunacak Divan Edebiyatı eserlerinin anlaşılmasını kolaylaştırırken, kültürel anlamda okuyanı bir adım öne taşıyacaktır. Açıklamalar kısmı İskender Pala’nın “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” adlı eseri gibi. Yani bir nevi Hüsn ü Aşk adlı eserin ansiklopedik sözlüğü olmuş durumda. 
              kitapta yer alan sözlük

 

       kitapta yer alan açıklama kısmı

 

        eserin bugünkü dile çevrilmesi

 

         kitabın sonunda yer alan Şeyh         Galip’in   Osmanlıca yazması

 

Farkında olmadığımız kültür hazinemiz Divan Edebiyatı’nın bir parçası olan Hüsn ü Aşk adlı eserin arka kapağında Şeyh Galip ve Abdülbaki Gölpınarlı hakkında bilgiler yer alıyor. 

Yazar: kitabik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir