YAVUZ BAHADIROĞLU TOPAL KASIRGA KİTAP ÖZETİ

Kitap adı:Topal Kasırga

Yazarı:Yavuz BAHADIROĞLU

Yayınevi:Nesil

Sayfa sayısı:96

Türü:Roman

Kişiler:Kulaksız Ömer, Peşteli Kerem, Malkoç Mustafa, Tekeli Karatekin Bey, Timur, Şehzade Süleyman…

KİTAP ÖZETİ:Kulaksız Ömer adlı Osmanlı akıncısı telaşla Sivas kalesine varmıştır. Burada eskiden silah arkadaşlığı ettiği Peşteli Kerem ile karşılaşır. Peşteli Kerem Sivas kalesinde kapıcıbaşılık yapmaktadır. Kulaksız Ömer Timur tehlikesinin kapılarına dayandığını söylemeye gelmiştir. Bu haberi hemen kale yöneticisi ve komutanı Şehzade Süleyman’a söyler.

Timur tehlikesinin geldiği haberi üzerine şehir meclisi toplanır. Meclisten alınan karar gereği haberci çıkartılıp Yıldırım Bayezid’e haber verilecek ve ondan yardım talep edilecektir. Timur tehlikesi haberini Sultan’a ulaştırmak üzere Şehzade Süleyman kendini önerir. Herkes bu karara şaşırsa da mecbur boyun eğerler. Şehzade Süleyman hazırlıklarını yaptıktan sonra maiyetiyle birlikte şehirden ayrılır. Şehzadenin ayrılmasıyla meclis üyeleri hayal kırıklığına uğrarlar. Çünkü bir nevi sahipsiz kalmışlardır. Şehzade’den sonra şehre Malkoç Mustafa’yı yönetici olarak seçerler.

Kulaksız Ömer, Timurluların arasında kaldığından bahisle keşif yapmak için Malkoç Mustafa’dan izin ister. Peşteli Kerem ile birlikte bu işi gerçekleştirmek için Malkoç Mustafa’dan aldıkları izin gereği keşfe çıkarlar. Keşifte birkaç Timur askerini öldürüp birini de esir alıp kaleye getirirler. Esir alınan Timur askeri sorguya çekilir, sorgu sonucunda Timur’un ordusunun çok kalabalık olduğu ve bunun yanında ordusunda fillerin de yer aldığını öğrenirler.

Şehir kuşatma altına alınmıştır, bu kuşatma sonucunda şehirde teslim olma taraftarları artmıştır. Malkoç Mustafa ise teslim olmaya şiddetle karşı çıkmaktadır.

Yine Kulaksız Ömer’in teklifiyle düşmana baskın yapılması kararı alınır. Şehadete gidecekleri söylenerek yüz Osmanlı askeri seçilir. Gece baskın yapılır, baskın sonucunda doksan dört asker şehit düşer içlerinde Peşteli ile Kulaksız’ın olduğu altı kişi kaleye yaralı bir şekilde dönerler.

Zaman geçtikte savaşma taraftarı olanlar bile teslim olmak gerektiğini söylerler. Onlara göre teslim olunursa Timur merhamet edip Sivas’ı talan etmeyecektir. Timur’un vahşetini gören Kulaksız bunları duydukça deliye döner.

Teslim olmalarını söyleyen Timur askerinin cevaplarını meclis toplantısından sonra beklediğini söylemesiyle içlerinde bir hain olduğunu anlayan Malkoç Mustafa bu haini yapılan meclis toplantısında ortaya çıkartır. İçlerindeki hain Tekeli Karatekin Bey’dir. Anlaşılır ki savaşma taraftarlarını kandırıp teslim olmaya ikna eden Tekelidir.

Tekeli yakalanır, yakalandığı esnada şehrin altının Timurlular tarafından kazıldığını, tünel kazan Timurluların şehre gireceklerini söyler. Yine Kulaksız ve Peşteli kazılan tüneli bulmak için keşfe çıkarlar, tüneli bulurlar ve tünele destek için konulan ağaçları devirmek suretiyle tüneli içindeki askerlerle beraber yıkarlar.

Şehir meclisi teslim kararı alır. Buna razı olmayan Malkoç Mustafa’nın yerine Germeyan Selim Bey seçilir. Teslim kararından sonra Malkoç Mustafa, Peşteli, Kulaksız ve onlara bağlı askerler acizlerle dolu olduğunu düşündükleri şehri terk ederler.

Şehir meclisi kan dökülmemesi karşılığında Timur’a teslim olurlar. Timur sözünü tutar hiç kan dökmez ama insanları diri diri toprağa gömer, Sivas’ı talan eder.

KİTABIN ARDINDAN:Kitap aslında çocuklar için yazılmış ama büyüklerin de zevkle okuyacağı bir eser. Yazar BAHADIROĞLU’nun tarihi eserlerdeki ustalığını devam ettirdiği eser Timur tehlikesi ve Timur’un zalimlikleri üzerine çabukça okunabilecek güzel bir kitap.

KİTAPTAN ALINTILAR(GÜZEL SÖZLER-ATASÖZLERİ-DEYİMLER):

Korkulu rüya görmektense uyanık durmak evladır. (sayfa 79)

Yazar: kitabik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir