MÜMİN-KAFİR, NECİP FAZIL KISAKÜREK

 

Kitap Adı: Mümin-Kâfir

Yazarı: Necip Fazıl Kısakürek

Yayınevi: Büyük Doğu

Sayfa sayısı:184

ÖZET MAHİYETİNDE

Kitap, Mümin ve kâfirin karşılıklı konuşmaları ile başlayıp Vecdimin Penceresinden, Bir Pırıltı Binbir Işık, Menkıbe, İmam Rabbani Hazretleri’nden ve Ölçüler adlı bölümlerden oluşuyor.

Kâfir  “bakalım kim kimi mat edecek” diyerek Mümin ile konuşmaya başlamasıyla hakikat tek tek aydınlanmaya başlar. Fikri anlamda, ibadet anlamında süren konuşmalar yazarın üstün becerisini ve mükemmelliğini ortaya koyar. Burada yaşanan karşılıklı konuşmalarda önemli gördüğüm noktaları aşağıda ayrı bir başlıkta ele alacağım. Mümin ile kâfirin konuşmasından sonra sıra ruh ile nefse gelir. Yazar nefsin ne kadar sinsi ve amansız bir düşman olduğunu göstermeye çalışır. Kitabın diğer bölümlerinde başlıklar halinde kısa kısa yazılar yer alır. Bu yazılar kısadır ama etki gücü son derece büyüktür.

Bir Pırıltı Binbir Işık bölümünde özellikle Dört Halife Döneminin önemli olayları verilir ve o zaman öyleyken günümüzde bu ölçülerden uzaklaşıldığı esefle karşılanır.

İbadetler, tasavvuf ve buna benzer konuların ele alındığı diğer bölümler yine aynı şekilde başlıklar halinde kısa kısa anlatılmıştır.

KİTAPTAN ALINTILAR

Kafir:Siz, bakılınca görülemeyecek kadar geri bir mazisiniz!

Mümin:Biz, gerçekten, bakılınca görülemeyecek kadar ileri bir istikbaliz!

 

Şiir de hakikatin, yıldırım gibi çevik bir metotla aranmasından başka bir şey değildir.

 

Mümin:Biz, sizin gibilerin zemlerini asılsız bulduğumuz kadar, medihlerini de esassız buluruz.

 

Mümin:Kapitalizma ve sosyalizma, nazizma ve liberalizma, materyalizma ve idealizma, alemde dava ve aks-i dava halinde kaç mezhep, cereyan ve istikamet varsa, hepsinin talip olup da vasıl olamadığı hakikat İslamlıktadır.

 

Mümin:İslamiyetin, dış görünüşüyle, sertlik ve merhametsizlik gibi duran bütün emir ve yasakları, aslında en yüksek, en varılmaz merhamet zirvesine bağlı ölçüdedir.

 

Mümin:İslamda olup da devam etmeyen her şey, İslama değil, İslamı anlamayanlara ait bir vasıftır.

 

İslamiyette ister zina ve ister sirkatin cezası, herkes bu fiilleri yapsın da öbür taraftan da cezasını görsün diye değil, kimse yapmasın ve bu ceza tatbik olunmasın diye vaz’olunmuştur.

 

Mümin Allah için sevgi ve yine onun için nefret isimli çifte kanatla gökleri dolaşır.

 

Allah, vermeyeceğini istetmez. (İmam Rabbani)

 

Neyi ve nereyi hayal ederseniz, onda ve oradasınız.

 

Kendinden geçmiş olmak iman, kendinde olmak küfür…

 

Mümin misin, yum gözünü, sil ruhundaki dış dünyadan bütün çizgileri; boşluğa, yokluğa, hiçliğe dal!… O’ndan başka hiçbir şeyin var olmadığı mutlak varlığı bulmuş olursun!

 

Kederin hakikati Allah’tan uzaklık, safanın hakikati Allah’a yakınlık, varlığın hakikati Allah’ta yok olmak, aşkın da hakikati Allah’ı sevmektir.

 

Allahım! Bizi hem af, hem adam et!

 

Bazıları “Ben Allah’ı severim; O’ndan korkmam! der. Bilmez ki korku sevginin ta merkezine yerleştirilmiştir. Sevgi korkunçtur. Dağın tepesini seven, uçurumdan nasıl korkmaz!

 

Kendini bilmek, kendini unutmakta… Unuttuğunu bile bilmemekte.

 

İtikadı düzeltmek ve emirlerle yasakları yerine getirmek öyle iki kanattır ki ancak onlar takınıldıktan sonra uçulabilir.

 

Kıyamette şeraitten sorulur, tasavvuftan sorulmaz.

 

Dilemek, istemek; dilenen ve istenen şeyin meydana geleceğine ait bir müjdedir ve murada ermenin bir başlangıcıdır.

 

İnsanların kurtuluşu din alimlerinin varlığına bağlı olduğu kadar, uçuruma yuvarlanışı da yine onların yüzündendir. Alimlerin iyisi her şeyin en iyisi; kötüsü de her şeyin en kötüsüdür.

 

Günahı,  Allah’a ermenin manileri bilmek ve onlarla mücadele nefse ne kadar ağır gelirse gelsin, mukavemetten en derin disiplin zevkini almak lazımdır.

 

Şeriatın en küçük cüz’ü kerametin en büyüklerinden sayısız kadarına kıymetçe ve hakikatçe galiptir.

 

İlim cehaleti kaldırır fakat ahmaklığa bir şey yapamaz.

 

KİTABIN ARDINDAN

2013 yılında aldığım kitabı okumak 2021 yılında nasip oldu. Keşke daha önce okusaydım. Bu kitabı okuyunca okuduğum diğer tarz kitapların anlamsız ve sıradan geldiğini fark ettim. Çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü yazar Necip Fazıl Kısakürek… Söyleyeceğim şu ki:Alın bu kitabı ve her kelimesini ruhunuza nakşede ede okuyun.

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN MÜMİN-KAFİR ESERİNDEN HAREKETLE ÇEKİLEN AYNI ADLI FİLM.

Yazar: kitabik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir